Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Στο Βυζαντινό Μουσείο 10 κλεμμένες εικόνες

 Στο Βυζαντινό Μουσείο 10 κλεμμένες εικόνες

Στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας παρουσιάστηκαν σήμερα 10 μεταβυζαντινές αρχαιότητες, οι οποίες επαναπατρίστηκαν πριν από λίγες ημέρες από την Ολλανδία

Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν οι εικόνες:

«Ζωοδόχος Πηγή», «Μυστικός Δείπνος», «Περιτομή του Χριστού», «Έγερση του Λαζάρου», «Άγιος Γεώργιος», «Άγιος Δημήτριος», «Εις ‘δου Κάθοδος» κλεμμένες από τους νομούς Ιωαννίνων και Γρεβενών όπως, επίσης, και τα σπαράγματα τοιχογραφιών «Προφήτης Ηλίας» και «Aγιος Ανδρέας Κρήτης» (έργα του αγιογράφου Μιχαήλ Χωματζά το 1734), τα οποία κλάπηκαν από το βυζαντινό ναό της Παναγίας Κρήνας στη Χίο, το 1981.

Τα ελληνικά πολιτιστικά αγαθά μεταφέρθηκαν για προσωρινή φύλαξη στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, μέχρι την παράδοσή τους στους εκπροσώπους των αρμόδιων Εφορειών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Στις 30 Νοεμβρίου 2011 επαναπατρίσθηκε η βυζαντινή εικόνα του Αγίου Προκοπίου, η οποία είχε κλαπεί από τον ομώνυμο ναό της Βέροιας την περίοδο 1968 0 1975.

Η εικόνα – που φυλάσσεται προσωρινά στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο-, θα αποτελέσει λίαν συντόμως τμήμα της μόνιμης συλλογής του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας.

Η επιστροφή της εικόνας θα συντελέσει αποφασιστικά στην υπόθεση διεκδίκησης της εικόνας του Αγίου Πέτρου, επίσης κλαπείσας από το ναό της Βέροιας, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μουσείο του Dumbarton Oaks στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...